This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,vượng tài lộc,tăng sự nghiệp FS5151-5160

5,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng, xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 2.2cm x 1.2cm + Khối lượng: 32.5g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,tăng tài phát lộc,thịnh vượng FS5151-4627

4,627,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng, xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 2cm x 1cm + Khối lượng: 29.1g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,tăng tài vận,may mắn FS5151-4706

4,706,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng, xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5cm x 1.8cm x 1.2cm + Khối lượng: 29.6g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sự chiêu tài phát lộc, thăng quan tiến chức, bảo trợ sức

Tỳ Hưu Phỉ Thúy,thu tài vận,tăng thịnh vượng FDL127

26,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 19cm x 8cm x 15cm .(tính luôn đế) + Khối lượng : 2.3kg/ cặp.(không tính đế) + Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu

Tỳ Hưu Phỉ Thúy,tấn tài lộc,bổ trợ công danh FDL117

98,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 28cm x 11cm x 18cm .(tính luôn đế) + Khối lượng : 14kg/ cặp.(không tính đế) + Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu

Vũng Tàu Thế Giới Phong Thủy – Đồ Phong Thủy – Tượng Tỳ Hưu