This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

La kinh 24 tầng,xác định phương hướng tài lộc FCC1157

1,104,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 20cm x 20cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: xác định phương hướng nhà cửa, đất đai. + Cách sử dụng: Dùng đo đạc hướng và các yếu tố trong thuật

Tượng dê kéo bắp cải,trừ vận rủi,vượng tài lộc FH087G

2,540,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê đỏ kéo bắp cải trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 12cm x 24cm + Khối lượng: 1.8kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Thuyền rồng lam ngọc,mang lại tài lộc,bổ trợ công việc FHM061

10,649,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Thuyền buồm đầu rồng đá lam ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 39.5cm x 10.5cm x 41cm + Khối lượng : 4.3kg + Ý nghĩa : biểu tượng của công việc thuận buồm xuôi gió, chở tài rước lộc

Long quy lam ngọc nhỏ,bổ trợ kinh doanh,hóa sát FHM035

592,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy (rùa đầu rồng) đá Lam Ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 5cm x 6cm + Khối lượng: 221g + Ý nghĩa: công việc kiên trì bền bỉ, hóa giải kẻ tiểu nhân thị phi, hóa giải chỗ

Long quy hoàng long nhỏ,bổ trợ kinh doanh,hóa sát FHM036

710,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long Quy đá ngọc Hòang Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 5cm x 6cm + Khối lượng: 0.4 kg + Ý nghĩa: công việc bền vững và thịnh vượng lâu dài trong kinh doanh, trấn trạch, hóa sát, hóa

Vũng Tàu Thế Giới Phong Thủy – Đồ Phong Thủy – Tượng Tỳ Hưu